Johan Hilmer Hobbelman

vermoedelijk geboren 2-februari 1678 Quakenbrück (D),
zoon van Ludeken Hobbelmann en Elzabe ..., pontifica aus dem kirchspiel Damme.

Johan Hilmer is vermoedelijk als trekarbeider geëmigreerd naar Kwadijk.
N.B. Er is geen bewijs dat hij vertrokken is uit Quakenbrück, noch dat hij uit Duitsland aangekomen is in Quadijk.

De aanwijzingen dat Johan Hilmert en Jan Hilmensz één en dezelfde persoon zijn:

In Quadijk is Jan Hilmensz 3 x getrouwd,

  1. met XX vóór 1716
  2. 5 april 1716 te Kwadijk met Tettje Gerrits (ondertrouw 22 maart 1716, Kwadijk), bij die gelegenheid heet hij Jan Hilmertsz Hobbelman
  3. 7 november 1723 te Kwadijk met Trijntje Reijers, jongedochter uit de stad Esens in Oost-Vriesland (ondertrouw 23 oktober 1723, Kwadijk), wordt ook Trijntje Roelofsdr genoemd, wat strookt met de naam van haar eerste zoon Roelof (vernoemd naar grootvader)
vermelding van het huwelijk van Jan Hilmensz Hobbelman en Trijntje Reijers
in het kerkeboek van de Evangelisch Lutherse Gemeente in Purmerend

Jan Hilmensz woonde in 1716 te Kwadijk, maar was lidmaat van de "Gemeente toegedaan de onveranderde augsborgse confessie" (Evangelisch Lutherse kerk) te Purmerend

Kinderen: (allen gedoopt in de Evangelisch Lutherse Kerk, Purmerend)

  1. Stijntje, ged 25 maart 1717, getuige: Wijntje Gerrits
  2. Guurtje (of Geertje), ged 28 aug 1718, getuige:Marijtje Janse
  3. Trijntje Jans, ged 3 dec 1719, getuige: Marijtje Jans
  4. Gerrit Janszoon 1722, volgt III
  5. Roelof, geb 6 juli, ged 8 juli 1725, getuige: Aaltje Lammertsdr 1725
  6. Jannetje, geb 27 feb, ged 2 maart 1727, getuige:
  7. Aaltje Lammertsdr.

terug naar de stamboom